Adressfil till licensservern

Adressfilen, cnetaddr, används av klienten för att kunna hitta licensservern i ett nätverk och därmed få en licens tilldelad. Filen skapas av licensservern när licensprogrammet ELPROCAD NLS startas första gången. Tas filen bort skapas det en ny fil nästa gång licensprogrammet startas. Filen sparas i NetLock-mappen på servern och heter cnetaddr.

Vid en installation av en klient, mha ClientSetup.exe, kopieras cnetaddr automatiskt till programmappen på klienten. Av flera orsaker kan det vara önskvärt att manuellt kunna kopiera cnetaddr till en godtycklig klient. T.ex om en ny server installeras eller för att göra om en lokal licens till en nätverkslicens.

Spara adressfilen på klienten

  1. Stäng först av ELPROCAD License Program på klienten.
  2. Kopiera filen [licensserver]\NetLock\cnetaddr till programmappen på klienten, t.ex [klienten]\ELPROCAD\ELPRic4.
  3. Starta ELPROCAD, en licens ska nu tilldelas klienten.
Betygsätt artikeln:0010