Alla objekt försvinner vid Zoom

Om alla objekt på ritningen ”försvinner” när man använder t.ex. Zoom Extents (Utsträckning) kan ritningen rensas genom att följa denna anvisning.

(Zoom Extents kan även aktiveras genom att dubbelklicka på scrollhjulet på musen.)

Den troliga orsaken till att objekten ”försvinner” är att det sker en väldigt stor utzoomning. Kommandot Zoom Extents ska visa alla objekt på ritningen, om det då ligger ett objekt på en koordinat som skiljer sig väldigt mycket från din ritning blir intrycket att allt försvinner.

Ta bort objekten som orsakar problemet

  1. Öppna din ritning där felet uppstår.
  2. Välj kommandot Erase (Radera).
  3. I promptboxen som visas väljer du Select all entities (Alla objekt).
  4. I promptboxen väljer du nu kommandot Substract from set (Ta bort från urval).
  5. Markera på ritytan, med ett fönster, alla objekt du vill ha kvar på ritningen.
  6. Bekräfta urvalet med ENTER.
  7. Spara ritningen.

Nu är alla objekt, utom de du valde att ha kvar, raderade från ritningen. Om du nu gör en Zoom Extents igen bör din ritning zoomas in korrekt.

Betygsätt artikeln:0000