Ändra bakgrundsfärg på ritytan (ic 4.0/5.0 och ic Plan 2.0)

För att ändra inställningar för bakgrundsfärgen väljer du kommandot Settings i menyn Settings. I dialogrutan som visas väljer du önskad inställning för alternativet Background color:

Helpdesk: Background color settings

Se till att du använder någon av de 10 grundfärgerna för att undvika problem vid utskrifter, visning av hårkors etc:

Helpdesk: Huvudfärger

För att spara inställningen och stänga dialogen klickar du på det röda krysset i det övre högra hörnet.

Betygsätt artikeln:0000