Ändra dwg-format vid SAVE (ic 4.0/5.0 och ic Plan 2.0)

För att ändra dwg-format vid Save väljer du kommandot Settings i menyn Settings. I dialogrutan som visas väljer du önskat format för alternativet Save format:

Helpdesk: DWG-format - meny settings

För att spara inställningen och stänga dialogen klickar du på det röda krysset i det övre högra hörnet.

Betygsätt artikeln:0000