Ändra grundinställningen för nya projekt

De inställningar som används när nya projekt skapas lagras i en konfigurationsfil, elprocad.cfg. Dessa presenteras i dialogen ELPROCAD Inställningar.

För att enkelt kunna ändra dessa levereras en projektfil, elprocad.pds. Genom att öppna projektet och ändra inställningarna kommer alla nya projekt som skapas använda de nya inställningarna.

TÄNK PÅ: ELPROCAD använder den elprocad.cfg som finns i den mapp som är vald som Sökväg till egna block:
Helpdesk: Sökväg för egna block

Gör följande för att ändra grundinställningarna

  1. Öppna projektet elprocad.pds. (Projektet finns t ex för ELPROCAD ic Pro 5 i mappen …\ELPROCAD\USERic5\elprg)
  2. Välj knappen Projektinställningar under fliken Projekt i Pro-fönstret.
  3. Ändra de inställningar du önskar och klicka på knappen OK.
  4. Skapa ett nytt projekt, grundinställningarna är nu ändrade.
Betygsätt artikeln:0020