Ändra hårkorsets färg och storlek (ic 4.0/5.0 och ic Plan 2.0)

För att ändra inställningar för hårkorset väljer du kommandot Settings i menyn Settings. I dialogrutan som visas väljer du önskade inställningar för alternativen Axis color samt Crosshairs size:

Helpdesk: Färg på hårkors

Se till att du använder någon av de 10 grundfärgerna för att undvika problem vid visning av hårkors etc:

Helpdesk: Huvudfärger

Anger man värdet 100 för Crosshairs size sträcker sig hårkorset över hela ritytan.

För att spara inställningen och stänga dialogen klickar du på det röda krysset i det övre högra hörnet.

Betygsätt artikeln:0000