Ändra max antal tecken för fältlängd i databasen (ic 2.0)

Obs: gäller endast projekt där ett TDS-format av Apparatdatabasen används.

För fältlängder i schablonfilen läs detta dokument >


Först måste beskrivningsfilen för databasen redigeras till de datafältslängder som önskas. Öppna filen ELPROCAD.tdx som finns i tds-mappen i din user-struktur.

Tänk på att göra backup på originalfilen först!

Skapa en kopia av filen med ett nytt namn. I exemplet nedan är fältlängden för TYP/NR ändrat från 20 till 30 tecken:

Helpdesk: Ändra max tecken på fältlangd (ic2.0) - Steg 1

Man behöver också ändra i filen Epc94.txt som finns i programmappen, i detta fall ELPRic.
Detta för att programmet ska läsa in rätt antal tecken till projektet, se nedan:

Tänk på att göra backup på originalfilen först!

Helpdesk: Ändra max tecken på fältlangd (ic2.0) - Steg 2

Nu är det dags att konvertera själva databasen så att den rymmer de nya teckenlängderna.

Öppna programmet Apparatdatabaskonvertering som finns under Systemverktyg i programstarten för ELPROCAD:

Helpdesk: Ändra max tecken på fältlangd (ic2.0) - Steg 3

Välj knappen Välj databas i dialogrutan ovan och bläddra fram till den databas som ska konverteras, välj Öppna:

Helpdesk: Ändra max tecken på fältlangd (ic2.0) - Steg 4

Välj nu knappen Välj mall och peka ut den nya tdx-filen som tidigare har redigerats.

Kom ihåg att det även måste finnas en beskrivningsfil till en gamla apparatdatabasen, dvs den som ska konverteras. I exemplet heter den ELPROCAD.tdx.

I exemplet nedan heter den nya beskrivningsfilen ELPROCAD_30.tdx, välj Öppna:

Helpdesk: Ändra max tecken på fältlangd (ic2.0) - Steg 5

I dialogrutan för Databaskonvertering väljer man slutligen knappen Konvertera. Nedan har ett nytt namn för databasen valts. Man kan naturligtvis skriva över sin gamla databas, men…

Tänk på att göra backup på originalfilen först!

Helpdesk: Ändra max tecken på fältlangd (ic2.0) - Steg 6

Nu är alla förändringar som krävs gjorda. Nu måste några saker göras för att det ska slå igenom i ett befintligt projekt.

När det aktuella projektet är öppnat väljer man Nytt projekt/Ändra projekt under Arkiv-menyn i Projekt-fönstret:

Helpdesk: Ändra max tecken på fältlangd (ic2.0) - Steg 7

Välj alternativet Nytt/Ändra projekt från grundinställningarna med anpassad schablonfil. Se till att sökvägen till databasen stämmer med det eventuellt nya filnamnet. Tryck OK.

Helpdesk: Ändra max tecken på fältlangd (ic2.0) - Steg 8

I dialogrutan nedan väljer man den nya schablonfilen. I detta fall heter den Epc94_30.txt och bekräftar med OK.

Helpdesk: Ändra max tecken på fältlangd (ic2.0) - Steg 9

Spara projektet med samma namn som tidigare om det ska ersättas. Nu går det att skriva in 30 tecken för TYP/NR i databasen!

Ta för vana att göra en komplett analys av hela projektet, detta för att uppdatera egna apparatdatabasdefinitioner. Tänk på att egna generella apparatdefinitioner inte påverkas av detta.

Betygsätt artikeln:0000