Anpassa scripten Skriv ut på MinSkrivare

När du kör ELPROCAD rekommenderar vi att man alltid använder sig av en Utskriftsscript (extra viktigt för Enkelbladsritningar). Detta garanterar att varje utskrift hanteras lika då de unika inställningarna som lagras i varje dwg inte används.

Helpdesk: Utför script

Välj kommandot Projektautomatik i v-fältet Projektfunktioner. Välj scripten Skriv ut på MinSkrivare under Utför script:

Klicka på knappen Edit script och ange din skrivare isf texten MinSkrivare, spara filen:

%cSkriv ut på "MinSkrivare"
logfileon
zoom
e
-plot
Yes
Model
MinSkrivare [ANGE DIN SKRIVARE HÄR]
A4
Millimeters
Landscape
No
Extents
Fit
0,0
Yes
monochrome.ctb
No
No
No
No
Yes
_close
N
%end                 ; End of template

TIPS! Eftersom skrivarnamnet måste anges fullständigt korrekt kan metoden nedan användas:

  1. Skriv -PLOT på kommandoraden
  2. Välj Yes för Detailed plot configuration
  3. När Enter an output device name or [?] visas, välj ?
  4. Kopiera namnet på den skrivare som ska användas, avsluta med ESC
  5. Klistra in texten i scriptfilen
  6. Spara och stäng filen

Om du vill kunna skriva ut till olika skrivare rekommenderas ett script för varje skrivare. Ändra texten på första raden i varje script (efter tecknen %c) för att kunna skilja dem åt i listan i Projektautomatiken.

Du kan enkelt lägga till ett till script i Projektautomatiken genom att lägga SCR-filen (scriptfilen) i mappen:
C:\ELPROCAD\USERic5\rds\icscrlib

(Ovanstående gäller för en standardinstallation av ELPROCAD ic 5.)

Betygsätt artikeln:0000