Använda Konceptritningar (ic 4.0/5.0)

I ELPROCAD ic 4 och ic 5 kan du själv skapa en miljö med s.k. konceptritningar, dvs olika prototypritningar och mallar som du använder för att skapa nya ritningar.

Kommandot Konceptritningar finns i menyn under knappen Elschema – Allmänt Helpdesk: Knapp Elschema Allmänt i verktygsfältet Elschema:

Helpdesk: Konceptritningar

I den dialogruta som visas kan du stega runt i kataloger, titta på och välja bland dina konceptritningar som tillhör respektive katalog. Genom att dubbelklicka på en textrad i rutan Kataloglista förflyttas man en nivå ner. Dubbelklicka på de två punkterna (..) för att flytta en nivå upp. För att skapa dessa kataloger an­vän­ds kommandot Ändra katalog, se beskrivning nästa sida.

När du funnit den ritning du söker, välj Infoga. Nu kopieras denna ritning in i din ritmiljö och du kan använda den som grund för din nya ritning.

I fönstret till höger visas den eventuella bild (slide) som är knuten till vald ritning. Denna bild skapar du själv genom att välja Ändra dokument och Skapa slide, se beskrivning av denna dialogruta längre fram.

Under bilden finns en knapp, Visa infofil, som i en textruta visar innehållet i en beskrivande textfil (*.txt) till din konceptritning. Namnet på denna fil anger du i de dialogrutor som visas via knapparna Ändra katalog och Ändra dokument. Det är alltså möjligt att knyta information till både dokument och kata­log.

Ändra katalog

Helpdesk: Ändra katalogpost

I dialogrutan Ändra katalogpost kan du Ändra katalogpost, Skapa ny katalogpost eller ta bort befintliga kataloger. Här kan du även skapa en underkatalog till den markerade katalogen. Till varje katalog kan du dessutom knyta en egen Förklaring samt ange namnet på en Infofil (*.txt) som beskriver denna katalog. Gör önskat val samt fyll i önskad text och välj sedan OK.

Ändra dokument

Helpdesk: Ändra dokument

I dialogrutan Ändra dokumentpost kan du Ändra, Skapa ny eller Radera befint­liga dokument­poster. Till varje dokument kan du knyta en egen Förklaring samt ange namnet på en Infofil (*.txt) som beskriver dokumentet.

Du kan även använda kryssrutorna för att Skapa ritning och/eller Skapa slide till aktuell ritning. När du skapar en ny dokumentpost så ska du markera den del av ritningen som du önskar spara som en konceptritning. Gör önskat val samt fyll i önskad text och välj sedan OK.

Betygsätt artikeln:0000