Apparatdatabas från Schneider

Genom ett sam­ar­be­te med Schneider Electric kan ELPROCAD-användare lad­da ner en appa­rat­da­ta­bas med Schneiders artik­lar. Apparatdatabasen är direkt använd­bar i val­fritt pro­jekt.

Använd län­ken nedan för att lad­da ner data­ba­sen:

Apparatdatabas från Schneider (extern länk)

TÄNK PÅ:

Ett pro­jekt mås­te all­tid inne­hål­la en EPCB-databas (t ex ELPROCAD.xml) för att fun­ge­ra kor­rekt.

Lägg till Schneiders data­bas och välj sedan den som stan­dard­da­ta­bas:

Betygsätt artikeln:1071