Återställning av koordinatsystem (UCS) i ritmiljön vid "vriden" ritning

Om hela din ritning presenteras ”vriden” på ritytan enligt exemplet nedan:

Helpdesk: Vriden ritning

För att återställa koordinatsystemet välj alternativet Återställ variabler under knappen Elschema – Allmänt.

Alternativt: Skriv PLAN på kommandoraden och tryck ENTER. Tryck ENTER igen för att bekräfta det förvalda värdet, <Current UCS>.

Betygsätt artikeln:0000