Åtgärda grafikproblem

Grafikproblemen kan bete sig lite oli­ka. Normalt är de rätt tyd­li­ga genom att det t ex inte ritas ut någon för­hands­gransk­ning när rit­kom­man­don används.

Flertalet kun­der har hit­tat en lös­ning genom att väl­ja Inaktivera skal­ning vid hög DPI för ELPROCADs pro­gram­start.

Gör föl­jan­de för att åtgär­da gra­fik­pro­ble­men:

  1. Högerklicka på ELPROCADs pro­gram­start och välj alter­na­ti­vet Egenskaper i menyn som visas. Klicka sedan på fli­ken Kompatibilitet:
    Helpdesk: Inaktivera skalning
  2. Bocka för alter­na­ti­vet Inaktivera skal­ning vid hög DPI.
  3. Klicka på OK och star­ta sedan pro­gram­met.
Betygsätt artikeln:0000