Åtgärda grafikproblem

Grafikproblemen kan bete sig lite oli­ka. Normalt är de rätt tyd­li­ga genom att det t ex inte ritas ut någon för­hands­gransk­ning när rit­kom­man­don används.

Flertalet kun­der har hit­tat en lös­ning genom att väl­ja Inaktivera skal­ning vid hög DPI för ELPROCADs pro­gram­start.

Gör föl­jan­de för att åtgär­da gra­fik­pro­ble­men:

  1. Högerklicka på ELPROCADs pro­gram­start och välj alter­na­ti­vet Egenskaper i menyn som visas. Klicka sedan på fli­ken Kompatibilitet:
  2. I Windows 7:
    Bocka för alter­na­ti­vet Inaktivera skal­ning vid hög DPI.
    Helpdesk: Inaktivera skalningI Windows 10:
    Klicka på knap­pen Ändra inställningar för hög DPI. Bocka sedan för alter­na­ti­vet Åsidosätt hög DPI- skal­ning:
  3. Stäng dia­lo­ger­na genom att klic­ka på OK och star­ta sedan ELPROCAD.
Betygsätt artikeln:0021