Beskrivning av konverteringsfunktioner

Helpdesk: Konverteringsfunktioner

Knapp Funktion Beskrivning
Helpdesk: Konverteringsfunktioner FIX  FixBlock  Alla blockdefinitioner i den aktuella dwgn repareras för att passa in i en flerbladsritning, dvs alla ingående objekt i blocket flyttas till lager 0 (noll).
Helpdesk: Konverteringsfunktioner ALL Konvertera alla block Alla block i den aktuella dwgn sätts in på nytt enligt de konfigurationer som är inställda i ELPROCAD Inställningar.

Funktionen FixBlock körs automatiskt i denna funktion.

Helpdesk: Konverteringsfunktioner ONE Konvertera utvalt block Den blockdefiniton som väljs ut i den aktuella dwgn sätts in på nytt enligt de konfigurationer som är inställda i ELPROCAD Inställningar.

Funktionen FixBlock körs automatiskt i denna funktion.

Helpdesk: KonverteringsfunktionerX Tag bort kopior Tar bort dubbla instanser av block, linjer och texter i den aktuella dwgn.
Helpdesk: KonverteringsfunktionerX Fix Lager Alla attributdefinitioner för insatta block i den aktuella dwgn repareras så att de följer blockets lagerinformation.
Helpdesk: KonverteringsfunktionerX Fix DWG Alla blockdefinitioner i den aktuella dwgn repareras om attributlagret inte är lika med blocklager, lager 0 (noll) eller lager ELPR_YPART*. Uppfylls något av kriterierna så flyttas attributen till blocklagret.

Rätt lager och linjetyp skrivs in för ”SEQEND” i blockdefinitionen vilket medför att oanvända lager och linjetyper kan tas bort (med tex Purge).

Helpdesk: KonverteringsfunktionerX Rensa ritningen Kommandot Purge körs i sekvens för block och lager på den aktuella dwgn. Resultatet blir att oanvända lager och blockdefinitioner tas bort.

Denna funktion är mycket användbar för att rensa gamla dwger innan man börjar jobba med dem.

Betygsätt artikeln:0000