Bra grundinställning för utskrift

Välj kom­man­dot Page Setup och gör inställ­ning­en nedan för *MODEL*. Alternativt görs det­ta via kom­man­dot Print.

Helpdesk: Utskriftsinställningar

TÄNK PÅ: För rit­ning­ar som ska skri­vas ut skal­en­ligt kan inte inställ­ning­en ovan använ­das. Det gäl­ler t.ex. instal­la­tions­rit­ning­ar kon­stru­e­ra­de i ELPROCAD ic Plan.

Betygsätt artikeln:1001