Bra grundinställning för utskrift

Välj kommandot Page Setup och gör inställningen nedan för *MODEL*. Alternativt görs detta via kommandot Print.

Helpdesk: Utskriftsinställningar

TÄNK PÅ: För ritningar som ska skrivas ut skalenligt kan inte inställningen ovan användas. Det gäller t.ex. installationsritningar konstruerade i ELPROCAD ic Plan.

Betygsätt artikeln:0000