Byta symboler mellan med och utan ring

Om du vill byta mellan symboltyperna enligt exemplet nedan:

Helpdesk: Byta symboler

Gör följande för att byta symboltyp på ett befintligt elschema:

  • För att byta till symboler med ring, ange kommandot MEDRING på kommandoraden
  • För att byta till symboler utan ring, ange kommandot UTANRING på kommandoraden

Följande kommandon motsvarar varandra:

  • MEDRING <> WITHRING <> WITHCIRCLE
  • UTANRING <> WITHOUTRING <> WITHOUTCIRCLE
Betygsätt artikeln:0000