Export till PDF

Genom att exportera till PDF behöver man ingen PDF-skrivare men det krävs att det finns en PDF-läsare installerad, t ex Acrobat Reader. Nackdelen är att det inte finns lika många inställningsmöjligheter som vid en utskrift.

För att ställa in exporten gör man enligt följande:

  1. Välj kommandot Export Options under menyn File
  2. Gör inställningarna enligt bilden nedan för att få ett bra utgångsläge. Inställningen för paper width/height genererar ett liggande A4:
    Helpdesk: PDF-export
  3. Stäng inställningsdialogen
  4. Välj nu kommandot Export under menyn File
  5. Bläddra för att välja lagringsmapp samt ange ett filnamn
  6. Välj alternativet Adobe PDF (*.pdf) i listan för Filformat
  7. Klicka på knappen Spara

PDF-filen sparas nu i utvald mapp, använd t ex Utforskaren för att öppna filen.

Betygsätt artikeln:0010