Exportera TDS-apparatdatabas till XML-format

I projekt som använder XML-apparatdatabaser kan man på ett enkelt sätt definiera nya kolumner. Antingen textkolumner eller kolumner med länkar till web-dokument eller lokala PDF-dokument, t ex datablad. Det är även möjligt att använda fler tecken i varje cell, men tänk på att kolumnbredden i rapportmallen sätter en praktisk gräns för hur många tecken som ryms.

För att kunna använda de nya funktionaliteterna i din tidigare TDS-databas måste den exporteras till XML-format. Öppna först ditt projekt och använd sedan funktionen Exportera under fliken Apparatdatabas i Projekt-fönstret:

Helpdesk: Exportera apparatdatabas

I dialogen Spara som kan du välja att skapa en ny mapp för dina XML-databaser. Ange sedan ett nytt Filnamn för databasen och klicka på knappen Spara:

Helpdesk: Exportera apparatdatabas - Spara

Har du fler apparatdatabaser i ditt projekt kan du nu göra om Exporten även för dessa.

VIKTIGT: Efter en Export av apparatdatabasen kommer XML-databasen inte automatisk användas i det aktuella projektet. Anledningen till detta är att projekt som använder en XML-databas inte kan läsa TDS-databaser. Eftersom det inte går att ”backa” ett XML-projekt måste ett nytt projekt skapas.

För att använda den nya XML-databasen i ett befintligt projekt öppnar man ELPROCAD Inställningar och pekar ut databasen med hjälp av knappen Databas:

Helpdesk: Inställningar - Databas

Ditt gamla projekt är nu färdigt att användas med en XML-apparatdatabas.

Information i punktform:

  • Ingen information på dina dwg-ritningar behöver ändras för att läsa en XML-databas.
  • Befintliga Rapportmallar behöver inte ändras för att kunna använda en XML-databas.
  • Tillsvidare så har Kabel– och Färgdatabasen kvar sitt TDS-format.
Betygsätt artikeln:0000