Felmeddelande "basic.pds eller elprocad.cfg saknas"

Kontrollera att ELPR\TEMP-mappen finns samt att använ­da­ren har skriv­rät­tig­he­ter i den. Kontrollera även att elprocad.cfg finns i den USER\elprg-mapp som är defi­ni­e­rad som använ­dar­mapp för egna sym­bo­ler.

Betygsätt artikeln:0000