Felmeddelande ”BricscadApp.AcadApplication?”

Visas dia­lo­gen nedan när Ritmiljön ska star­tas mås­te Bricscad instal­le­ras:


Gör föl­jan­de:

  1. Ladda ner instal­la­tions­pa­ke­tet för ELPROCAD
  2. Kör filen BcSetup.exe genom att högerk­lic­ka och välj Kör som Administratör
  3. När instal­la­tio­nen är klar, star­ta ELPROCAD genom att högerk­lic­ka och välj Kör som Administratör

Nu ska det fun­ge­ra kor­rekt. Kontakta annars sup­por­ten via sup­port­for­mu­lä­ret på hem­si­dan.

Betygsätt artikeln:0001