Felmeddelande "elpricStart.exe - Programfel"

Följande fel­med­de­lan­de visas vid upp­start av ELPROCAD ic 3 och ic 4 om inte .NET Framework är instal­le­rad på datorn:

Helpdesk: elpricStart.exe - Programfel

För att kun­na köra ELPROCAD ic 3 och ic 4 krävs att .NET Framework, av som lägst ver­sion 2.0, är instal­le­rat på datorn. För att instal­le­ra .NET Framework 2.0 häm­tar du pro­gram­met dotnetfx.exe från Microsofts hem­si­da. Kör sedan pro­gram­met för att star­ta instal­la­tio­nen.

Betygsätt artikeln:0000