Hantering av utcheckningsbara licenser

I licens­pro­gram­met på kli­en­ten finns menyn Transfer, där man kan väl­ja de antal dagar som utcheck­ning­en skall gäl­la. En licens kan chec­kas ut från 1 till 30 dagar.

Obs: Det går inte att chec­ka in en utchec­kad licens innan den utval­da tiden har löpt ut. Utcheckning sker av de licen­ser som använ­da­ren för till­fäl­let använ­der.

Gör så här:

 1. Starta ELPROCAD ic Pro och öpp­na ett pro­jekt.
 2. Utcheckning av ELPROCAD Intern/Extern/Förbind:
  • Gäller ic 3.0: Klicka på fli­ken Interna för­bind­ning­ar om du även vill chec­ka ut ELPROCAD Intern. Klicka på fli­ken Externa för­bind­ning­ar om du även vill chec­ka ut ELPROCAD Extern.
  • Gäller ic 4.0 och 5.0: Klicka på fli­ken Interna eller Externa för­bind­ning­ar om du även vill chec­ka ut ELPROCAD Förbind.
 3. Högerklicka på iko­nen för ELPROCAD License Program i med­de­lan­de­fäl­tet (sta­tus­fäl­tet) så visas dia­lo­gen ELPROCAD_WSUP:
  Helpdesk: ELPROCAD License-Program
 4. Kontrollera att de och endast de licen­ser du vill chec­ka ut är ”Used”.
 5. Klicka på menyn Transfer.
 6. I menyn väl­jer du nu de antal dagar du vill ha licen­ser­na utchec­ka­de.
 7. När man star­tar pro­gram­met näs­ta gång, även om man inte har kon­takt med licens­ser­vern, så pre­sen­te­ras hur länge man har kvar av låne­ti­den.
 8. På licens­ser­vern pre­sen­te­ras vem som har lånat en licens och hur länge den är utlå­nad.
Betygsätt artikeln:0000