Hur hittar jag och aktiverar min licensnyckel?

Ladda ner ELPROCAD ic 6

I ELPROCAD 6.0 akti­ve­ras licen­ser med mjuk­va­ru­li­censnyck­lar. Dessa akti­ve­rings­nyck­lar han­te­ras nu av ServiceavtalsansvarigMina sidor.

Så hittar du din licens på Mina sidor:

 1. Gå till www.elprocad.com och klic­ka på Mina sidor.
 2. Logga in.
  Du som är Serviceavtalsansvarig har auto­ma­tiskt ett kon­to på Mina sidor.
  Första gång­en du log­gar in kom­mer du behö­va begä­ra ett lösenord.
  Fyll i din e‑postadress och klic­ka på Skicka lösenor­det till min e‑postadress.

 3. Klicka på Aktiveringsnycklar.
 4. I lis­tan över dina licen­ser, mar­ke­ra och kopi­e­ra akti­ve­rings­nyc­keln för den licens du vill akti­ve­ra.

Så aktiverar du din licens i ELPROCAD 6.0:

Singellicens

 1. Gör något av föl­jan­de:
  • Första gång­en du öpp­nar pro­gram­met: I dia­lo­gen Licenshanterare, klic­ka på Aktivera nu.
  • Om du redan star­tat en gra­tis test­pe­ri­od: I dia­lo­gen Testperiod, klic­ka på Aktivera Licens.
  • Vid ersätt­ning eller upp­gra­de­ring av licens: Instruktioner kom­mer. 
 2. Singellicens är för­vald. Klistra in akti­ve­rings­nyc­keln i fäl­tet Licensnyckel.
 3. Klicka OK.

Nätverkslicens

 1. Gör något av föl­jan­de:
  • Första gång­en du öpp­nar pro­gram­met: I dia­lo­gen Licenshanterare, klic­ka på Aktivera nu.
  • Om du redan star­tat en gra­tis test­pe­ri­od: I dia­lo­gen Testperiod, klic­ka på Aktivera Licens.
  • Vid ersätt­ning eller upp­gra­de­ring av licens: Instruktioner kom­mer.
 2. Välj Nätverkslicens genom att krys­sa i alter­na­ti­vet Servernamn eller adress.
 3. Fyll sedan i fäl­tet Servernamn eller adress (och Portnummer om aktu­ellt) enligt din licens­ser­vers upp­gif­ter.
 4. Om din dator är kopp­lad till licens­ser­vern via en prox­y­ser­ver så kan du klic­ka på knap­pen Proxyinställningar och fyl­la i dina prox­y­in­ställ­ning­ar där.
 5. Klicka OK.
Betygsätt artikeln:1140