Installera en licensservermiljö med ELPROCAD NLS NT

Följ dessa (grova) steg för att installera en miljö med en licensserver samt klienter.

(Där det nedan står ic5 ersätts med den produkt som ska installeras.)

Licensservern

  1. Sätt i installationsskivan i den dator som ska agera licensserver.
  2. Välj att installera Licensserverprogramvaran (nlsntsetup.exe). Välj TCPIP-protokoll samt att köra lic.prg som en tjänst. VIKTIGT: installera alltid på den enhet där operativet finns installerat, vanligtvis C:.
  3. Sätt i hårdvarulåset och ange auktorisationskoderna för licensen/-erna. Använd eventuellt programstarten Lägg till licenser (LicenseEdit.exe). Ersätts en befintlig licensserver kan man här istället kopiera alla licensfiler [gamla servern]\NetLock\[licensnummer].lic till den nya serverns Netlock-mapp.
  4. Starta ELPROCAD NLS License Viewer och kontrollera att licenser finns tillgängliga och delas ut.

Klienten

  1. Kör klientinstallationsprogrammet:
    [licensserver]\…\NetLock\ic5\ClientSetup.exe
  2. Starta ELPROCAD första gången med alternativet Kör som Administratör. Här hittar du fler artiklar kring installation.

Angående befintliga klienter

Installeras en klient direkt med installationsskivan (eller för en befintlig klient) måste den nya adressfilen hämtas manuellt, se denna artikel.

Här kan senaste versionen av ELPROCAD NLS NT hämtas.

Betygsätt artikeln:0000