Installera ic Basic/Pro och Plan ic på samma dator

Installation av programmen

  1. Börja med att installera ELPROCAD ic Plan. Sätt i installationsskivan och följ anvisningarna på skärmen.
  2. När licensnummer samt auktorisationskoder efterfrågas ska de licensuppgifter som tillhör respektive program användas.
  3. Starta inte programmet*.
  4. Installera ELPROCAD ic Basic/Pro. Sätt i installationsskivan och följ anvisningarna på skärmen.
  5. När auktorisationskoder efterfrågas ska de licensuppgifter som tillhör respektive program användas.

* om programmet har startats måste ELPROCAD Client License Program stängas av innan installationen fortsätter, se nedan.

Efter att båda programmen är installerade

  1. Se till att inget ELPROCAD-program är igång. Stäng ev. av ELPROCAD Client License Program genom att först högerklicka på ikonen i aktivitetsfältet, se nedan. Klicka sedan på krysset i dialogrutan ELPROCAD_WSUP.
    Helpdesk: ELPROCAD Client License Program
  2. Öppna en Utforskare och kopiera licensfilen, [ditt licensnummer].lic, för ic Basic/Pro i ELPRic-mappen till ELPRicPLAN-mappen.
  3. Kopiera licensfilen för icPlan från ELPRicPLAN-mappen till ELPRic-mappen.

Nu är installationen klar att användas.

Betygsätt artikeln:0000