Inställning av prompt menu (ic 4.0/5.0 och ic Plan 2.0)

För att änd­ra inställ­ning­en för prompt menu väl­jer du kom­man­dot Settings i menyn Settings. I dia­lo­gru­tan som visas väl­jer du alter­na­ti­vet Display prompt menu:

Helpdesk: Inställningar prompt menu

Betygsätt artikeln:0000