Inställning av prompt menu (ic 4.0/5.0 och ic Plan 2.0)

För att ändra inställningen för prompt menu väljer du kommandot Settings i menyn Settings. I dialogrutan som visas väljer du alternativet Display prompt menu:

Helpdesk: Inställningar prompt menu

Betygsätt artikeln:0000