Interna och Externa placeringar i förbindningstabeller

Detta dokument förklarar hur ELPROCAD behandlar EXTERNA respektive INTERNA placeringar. Detta har gällt ända sedan kabelmodulen introducerades i ELPROCAD för AutoCAD första gången.

Inom enskilda interna placeringar måste apparaters beteckningar vara unika för den placeringen.

Bland alla övriga, d v s externa placeringar måste apparaters beteckningar vara unika. ELPROCAD betraktar -B01 med placeringen +FT, +MOTOR och +RUM som samma apparat.

För att skilja på -B01 (+FT) från -B01 (+MOTOR) måste man antingen döpa om post­beteckningen eller definiera om +FT och/eller +MOTOR från extern till intern placering.

En intern +placering måste inte vara ett skåp utan är en grupp av apparater. Observera dock att om du har kablar som går mellan apparater med samma (interna) placering så blir dessa kablar interna inom den placeringen och presenteras bara i interna förbindnings­tabeller för denna placering och inte bland kablar.

Vid specifikationen av programmet, när det togs fram första gången, utgick diskussionerna från att postbeteckningen måste vara unik eftersom man inte brukade skriva ut någon placering på skyltar när man märkte upp apparaterna.

Tanken i ELPROCAD är alltså att postbeteckningar för externa apparater skall vara unika bland alla externa apparater.

Betygsätt artikeln:1000