Klienten hittar inte låset på licensservern

Om Adressfilen (se anvisning Adressfil till licensservern) är korrekt men klienten hittar ändå inte låset på licensservern kan det bero på ett kompabilitetsproblem. Detta kan ske om det är stor versionsskillnad mellan licensprogrammet på klienten och servern.

Licensprogrammet, ELPROCAD Client License Program (cnchlcmw.exe), startas automatiskt på klienten när ELPROCAD startas.

Spara licensprogrammet på klienten

  1. Stäng först av ELPROCAD Client License Program på klienten.
  2. Kopiera filen [licensserver]\NetLock\NoDriver\cnchlcmw.exe till program­mappen på klienten, t.ex [klienten]\ELPROCAD\ELPRic4.
  3. Starta ELPROCAD, en licens ska nu tilldelas klienten.
Betygsätt artikeln:0000