Kortkommandon i ic Pro

Kortkommandon lagras i menyfilen elprsc.cui. Dessa kan redigeras mha kommandot Customize under menyn Tools i Bricscad. Välj sedan fliken Keyboard:

 

 

Följande kortkommandon är definierade i en standardinstallation:

Knapp Kommando Kortkommando Beskrivning
Analys Shift+Ctrl+A Analysera aktuellt blad till projekt
Korsreferens Shift+Ctrl+X Uppdatera korsreferenserna på aktuellt blad
ELPROCAD Inställningar Shift+Ctrl+I Öppnar dialogen ELPROCAD Inställningar
Flerbladshantering Shift+Ctrl+F Öppna ett blad i aktuell ritning
Föregående blad Shift+PgDn Växlar till föregående blad i aktuell ritning
Föregående blad i projekt PgDn Växlar till föregående blad i projektet
Klistra in symbol(er) från Urklipp Shift+Ctrl+V Klistra in symbol(er) på aktuellt lager
Kopiera symbol(er) till Urklipp Shift+Ctrl+C Kopiera symbol(er) med angiven baspunkt
Nästa blad Shift+PgUp Växlar till nästa blad i aktuell ritning
Nästa blad i projekt PgUp Växlar till nästa blad i projektet
Projektautomatik Shift+Ctrl+P Öppnar dialogen Projektautomatik
Radera symboler Shift+Del Raderar symbol(er) och lagar linjen
Sök symbol Shift+Ctrl+S Sök i symbolbiblioteket, inte Egna symboler
Till projekt F12 Växlar till PRO-fönstret
Öppna blad i projekt Shift+Ctrl+O Öppna ett analyserat blad i aktuellt projekt
Betygsätt artikeln:0000