Kortkommandon i ic Pro

Kortkommandon lag­ras i meny­fi­len elprsc.cui. Dessa kan redi­ge­ras mha kom­man­dot Customize under menyn Tools i Bricscad. Välj sedan fli­ken Keyboard:

Följande kort­kom­man­don är defi­ni­e­ra­de i en stan­dardin­stal­la­tion:

KnappKommandoKortkommandoBeskrivning
AnalysShift+Ctrl+AAnalysera aktu­ellt blad till pro­jekt
KorsreferensShift+Ctrl+XUppdatera kors­re­fe­ren­ser­na på aktu­ellt blad
ELPROCAD InställningarShift+Ctrl+IÖppnar dia­lo­gen ELPROCAD Inställningar
FlerbladshanteringShift+Ctrl+FÖppna ett blad i aktu­ell rit­ning
Föregående bladShift+PgDnVäxlar till föregående blad i aktu­ell rit­ning
Föregående blad i pro­jektPgDnVäxlar till föregående blad i pro­jek­tet
Klistra in symbol(er) från UrklippShift+Ctrl+VKlistra in symbol(er) på aktu­ellt lager
Kopiera symbol(er) till UrklippShift+Ctrl+CKopiera symbol(er) med angi­ven bas­punkt
Nästa bladShift+PgUpVäxlar till nästa blad i aktu­ell rit­ning
Nästa blad i pro­jektPgUpVäxlar till nästa blad i pro­jek­tet
ProjektautomatikShift+Ctrl+PÖppnar dia­lo­gen Projektautomatik
Radera sym­bo­lerShift+DelRaderar symbol(er) och lagar lin­jen
Sök sym­bolShift+Ctrl+SSök i sym­bol­bib­li­o­te­ket, inte Egna sym­bo­ler
Till pro­jektF12Växlar till PRO-fönstret
Öppna blad i pro­jektShift+Ctrl+OÖppna ett ana­ly­se­rat blad i aktu­ellt pro­jekt
Betygsätt artikeln:1102