Ladda om menyerna (ic 2.0)

När menyerna laddas skapas ”arbetsfiler” som programmet använder. Om arbetsfilerna blir skadade kan vissa kommandon upphöra att fungera. Genom att ladda om menyerna så återställs arbetsfilerna till nyinstallationsstatus.

Tänk på att visningen och placeringen av verktygsfälten återgår till nyinstallationsläge om menyerna laddas om!

Välj kommandot Customize under menyn Tools, alternativt skriv menuload på kommandoraden och tryck ENTER.

Klicka på fliken Toolbars i dialogrutan som visas:

Helpdesk: Ladda om menyerna ic 2.0 - steg 1

Klicka på knappen Reset, då visas dialogrutan nedan där du klickar på Ja:

Helpdesk: Ladda om menyerna ic 2.0 - steg 2

Nu visas dialogrutan Customize igen. Klicka på knappen Import så visas dialogen Select Toolbar File.

Helpdesk: Ladda om menyerna ic 2.0 - steg 3

Peka ut filen elprtb.mnu och se till att Append to existing toolbars är förbockat, klicka på knappen Öppna.

Nu visas dialogrutan Customize, klicka där på knappen Close.

Programmet kommer nu att börja bygga nya ”arbetsfiler” för verktygsfälten. Det kan ta en stund beroende på datorkapaciteten.

När programmet jobbat klart kan du börja rita igen.

Betygsätt artikeln:0000