Ladda om menyerna (LT)

När menyerna laddas skapas ”arbetsfiler” som programmet använder. Om arbetsfilerna blir skadade kan vissa kommandon upphöra att fungera. Genom att ladda om menyerna så återställs arbetsfilerna till nyinstallationsstatus.

Tänk på att visningen och placeringen av verktygsfälten återgår till nyinstallationsläge om menyerna laddas om!

Skriv kommandot menuload på kommandoraden och tryck ENTER så visas dialogen nedan:

Helpdesk: Ladda om menyerna LT - steg 1

Markera raden ELPRCDH alternativt ELPRCDV, om den finns, och klicka på knappen Unload. Markera raden ELPRPROJ, om den finns, och upprepa föregående.

Klicka nu på knappen Browse ,peka ut filen elprlt6h.mnu och klicka på Open:

Helpdesk: Ladda om menyerna LT - steg 2

Nu visas dialogrutan Customizations igen, klicka där på knappen Load:

Helpdesk: Ladda om menyerna LT - steg 3

Programmet kommer nu att börja bygga nya ”arbetsfiler” för verktygsfälten. Det kan ta en stund beroende på datorkapaciteten.

Om du har ELPROCAD LT Pro: Klicka på knappen Browse igen, peka nu ut filen elprproj.mnu och klicka på Open. När dialogrutan Customizations visas igen, klicka där på knappen Load. Programmet kommer åter att bygga nya ”arbetsfiler” för verktygsfälten. Det kan ta en stund beroende på datorkapaciteten.

När programmet har jobbat klart kan du klicka på knappen Close och börja rita igen.

Betygsätt artikeln:0000