Lägga till kolumner i dialog för apparatval

  1. Öppna cfg-filen till ditt projekt.
  2. Leta rätt på raden TDS_FIELDS och skriv där in enligt bilden nedan:
    Helpdesk: TDS_FIELDS
    (det går att lägga till fler kolumner med ett mellanslag emellan)
  3. Spara filen och öppna ditt projekt.
  4. Nu visas kolumnen Eldata i dialogrutan Välj apparat, se nedan:
    Helpdesk: Välj apparat

Vill du att denna ändring ska användas vid nya projekt ändrar du på samma sätt i filen \Elprg\elprocad.cfg

Betygsätt artikeln:0000