Licenshantering via TCP/IP-protokoll

Om klienten inte blir tilldelad en licens från licensservern finns stor anledning att kontrollera rättigheterna för den port som används.

Vid installation av licenshanteringen på en licensserver i ett nätverk kan man välja att installera med PIPE- eller TCP/IP-protokoll. Man ska absolut välja TCP/IP-protokoll om det inte finns någon uppenbar anledning till motsatsen.

När man valt TCP/IP-protokoll ska man även välja vilken port som kommunikationen med klienten ska ske på. Vanligtvis föreslås port 2333, det är även möjligt att välja en annan port.

Viktigt

Oavsett vilken port som väljs så måste man se till att kommunikation via porten är tillåten. Detta görs vanligtvis genom att lägga till en regel (Lägg till port) i Brandväggen (Windows-brandväggen eller annan).

Gemensamt för alla programvaror som övervakar kommunikationen via portarna är att UDP-protokoll måste tillåtas för den valda porten (normalt 2333).

Betygsätt artikeln:0000