Normal Grid (ic 4.0/5.0 och ic Plan 2.0)

För att växla till Dotted grid i modelläget väljer du kommandot Settings i menyn Settings. I dialogrutan som visas bockar du för alternativet Dotted grid in 2D model space:

Hepldesk: Normal/dotted grid

För att spara inställningen och stänga dialogen klickar du på det röda krysset i det övre högra hörnet.

Det kan behövas en panorering eller zoomning för att ritytan ska uppdateras med det nya gridmönstret.

Betygsätt artikeln:0000