Problem att starta ELPROCAD ic i Windows 7/8/10

Följ den­na instruk­tion om någon av dia­lo­gru­tor­na nedan visas när ELPROCAD ic Basic, Pro eller Plan star­tas:

Helpdesk: Problem med licensnyckel

Helpdesk: Ange licensnyckel

Gör så här:

  1. Stäng ner dia­lo­gru­tan och ev. programmet.
  2. Gå till pro­gram­star­ten för ELPROCAD ic och högerk­lic­ka på gen­vä­gen. Välj alter­na­ti­vet Kör som admi­nist­ra­tör i menyn som visas, se nedan:
    Helpdesk: Kör som administratör

Nu bor­de ELPROCAD ic star­ta korrekt.

(Detta är en åtgärd som endast behö­ver göras en gång.)

Last updated byAndreas Miehling
How did you like this article?5101