Problem med Fonter och Styler i gamla projekt och ritningar (AutoCAD/ELPROCAD)

Stylen ELPR_ISO (gäller även ISO) refererar till fonten ISO.SHX vilken är en gammal DOS-font som Autodesk tog bort ur AutoCAD:en för några år sedan. Vi har tagit bort fonten ur våra progran i version 1.0 av IC samt fr.o.m LT version 5.

I våra nya TEMPLATE så är STYLEN ELPR_ISO omdefinierad till ISOCP.SHX. När en DWG-fil öppnas så ersätts automatiskt fonter som inte hittas med den font som är angiven som ALTERNATE FONTFILE, vilket default brukar vara SIMPLEX.SHX.

Lösningar

Alternativ 1
Definiera om STYLEN ELPR_ISO så att den refererar till fonten ISOCP.SHX istället för ISO.SHX. Detta måste göras i varje DWG-fil, men är den bästa lösningen på sikt.

Alternativ 2
Ändra ALTERNATE FONTFILE till ISOCP.SHX, då kommer texterna att visas på ett korrekt sätt men det blir ingen förändring i DWG-filen. Ett bra sätt om man bara ska titta på eller skriva ut ritningar.

Alternativ 3
Kopiera fonten ISO.SHX från mappen OLDFONTS till fontbiblioteket. Klart sämsta alternativet, man skjuter problemet framför sig och måste släpa med sig gamla fonter.

Alternativ 4 – kombinera alternativ 1 och 2
Ändra ALTERNATE FONTFILE till ISOCP.SHX, då kommer texterna att visas på ett korrekt sätt men det blir ingen förändring i DWG-filen. På ritningar som skall fortsätta bearbetas, definiera om STYLEN ELPR_ISO så att den refererar till fonten ISOCP.SHX istället för ISO.SHX.

Vilket alternativ som passar bäst för Er kan jag inte svara på, men jag håller på att använda alternativ 1.

Betygsätt artikeln:0000