Produktlivscykel

För att erhål­la sup­port mås­te ope­ra­tiv­sy­stem och våra pro­gram vara lägst föl­jan­de ver­sio­ner:

Operativsystem (32 eller 64 bit)

  • Windows 7
  • Windows 8, 8.1
  • Windows 10

Serverprogramversion (nät­verks­in­stal­la­tion)

  • Windows 2008R2 och hög­re

Versioner på ELPROCAD-programmen

  • ELPROCAD xt Pro 17.0 och hög­re
  • ELPROCAD ic 4.0 och hög­re
  • ELPROCAD ic Plan 2.0 och hög­re
Betygsätt artikeln:0000