Rättighetskrav vid installation av ELPROCAD

Installation av programmet

Installatören ska ha Administratörs-rättigheter.

VIKTIGT: Innan installationen av ELPROCAD LT eller ELPROCAD 17 påbörjas ska AutoCAD/AutoCAD LT ha varit startad en gång av Installatören.

Används ”stora” AutoCAD måste defaultprofilen <<Unnamed profile>> finnas vid första uppstart av ELPROCAD LT/17.

Kontrollera, efter installationen, om det finns någon rättning/patch till programmet på vår hemsida.

Använda programmet

Användaren ska som minimum ha Läs- och skrivrättigheter i mappen ELPRic/LT/17 med undermappar samt USERic/LT/17 med undermappar. Observera att det även gäller befintliga filer, d.v.s. filer som kan ha en annan Ägare.

Inställningar för ELPROCAD ic som har med menyer etc att göra lagras under HKEY_CURRENT_USER\Software\Bricsys\V13\en_US\Profiles\…

Inställningar för ELPROCAD LT/17 som har med menyer etc att göra lagras under HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD/AutoCAD LT\…

Användaren måste därför ha Läs- och skrivrättigheter i sitt eget CURRENT_USER-register. För att Användaren ska kunna använda funktionen Ändra sökväg till egna block behövs Läs- och skrivrättigheter för genvägar på Skrivbordet, programgrupper samt i HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ELPROCAD.

(För 64bit OP: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ELPROCAD)

Betygsätt artikeln:0000