Server- och klientinstallation av ic Pro NLS och ic Plan NLS samtidigt

Installation på servern

  1. Börja med att installera ELPROCAD ic Plan NLS. Sätt i installationsskivan och följ anvisningarna på skärmen.
  2. När licensnummer samt auktorisationskoder efterfrågas ska de licensuppgifter som tillhör respektive program användas.
  3. Installera nu ELPROCAD ic Pro NLS. Sätt i installationsskivan och följ anvisningarna på skärmen.
  4. När licensnummer samt auktorisationskoder efterfrågas ska de licensuppgifter som tillhör respektive program användas.

Installation på klienten

Kör installationsfilen ClientSetup.exe via nätverket. Filen sparas default under Program Files\NetLock på servern, i respektive mapp för ic Pro och ic Plan. (Adressfilen cnetaddr kopieras automatiskt in på klienten från servern. Detta gör att klienten hittar licensen via nätverket.)

TÄNK PÅ: För att installera både ic Pro och ic Plan på en klient måste ClientSetup.exe för respektive program köras.

Nu är installationen klar att användas.

Betygsätt artikeln:0000