Server- och klientinstallation av ic Pro NLS och ic Plan NLS samtidigt

Installation på servern

  1. Börja med att instal­le­ra ELPROCAD ic Plan NLS. Sätt i instal­la­tions­ski­van och följ anvis­ning­ar­na på skärmen.
  2. När licens­num­mer samt auk­to­ri­sa­tions­ko­der efter­frå­gas ska de licens­upp­gif­ter som till­hör respek­ti­ve pro­gram användas.
  3. Installera nu ELPROCAD ic Pro NLS. Sätt i instal­la­tions­ski­van och följ anvis­ning­ar­na på skärmen.
  4. När licens­num­mer samt auk­to­ri­sa­tions­ko­der efter­frå­gas ska de licens­upp­gif­ter som till­hör respek­ti­ve pro­gram användas.

Installation på klienten

Kör instal­la­tions­fi­len ClientSetup.exe via nät­ver­ket. Filen spa­ras default under Program Files\NetLock på ser­vern, i respek­ti­ve mapp för ic Pro och ic Plan. (Adressfilen cne­taddr kopie­ras auto­ma­tiskt in på kli­en­ten från ser­vern. Detta gör att kli­en­ten hit­tar licen­sen via nätverket.)

TÄNK PÅ: För att instal­le­ra både ic Pro och ic Plan på en kli­ent mås­te ClientSetup.exe för respek­ti­ve pro­gram köras.

Nu är instal­la­tio­nen klar att användas.

Last updated byAndreas Miehling
How did you like this article?0000