Installationsväxlar / -parametrar

Tyst installation

/exenoui /qn

Sätt språk för programmet

Svenska:ELPROCAD_<version>.exe /exelang 1053

Engelska:ELPROCAD_<version>.exe /exelang 1033

Danska:ELPROCAD_<version>.exe /exelang 1030

Associera DWG-filer till ELPROCAD

DWG_FILE_ASSOCIATE=1

Nätverksinställningar

SERVER_NAME=<IP-address/servernamn>

SERVER_PORT=port

Automatiskt kontrollera uppdateringar

Dold:CHECK_FOR_UPDATES=0

Synlig, inte vald:CHECK_FOR_UPDATES=1

Synlig, vald:CHECK_FOR_UPDATES=2

Projektmallar

PROJECT_TEMPLATE_FOLDER=<sökväg till projektmallen>

PROJECT_TEMPLATE=<namn på projektmallen>

Projektmappen

PROJECT_FOLDER=<sökväg till projektmappen>

Användarfiler

USER_FILES_FOLDER=<sökväg till mapp för användarfiler>

Betygsätt artikeln:0000