Systemkrav BricsCAD

Systemkraven för BricsCAD hit­tar du här.

Tänk på att de angiv­na kra­ven är mini­mum. Vi rekom­men­de­rar hög­re upp­lös­ning än 1024 x 768 och minst 4 GB RAM-minne.

Betygsätt artikeln:0000