Välja valfri apparatgrupp till en Databasapparatdefinition (DAP) i ic 5

Det kan vara önskvärt att koppla en Egen symbol till en valfri Apparatgrupp isf gruppen Egen Appdef. Anvisningen nedan beskriver hur man gör detta.

 1. Sätt in en Databasapparatdefinition (DAP) ur verktygsfältet Egna symboler:
  Helpdesk: DAP egna symboler (ic 5)
 2. Högerklicka på attributet Typ i dialogen Fyll i apparat.
 3. I dialogen Välj apparat klickar du på pilknappen i listan för Välj apparatgrupp:
  Helpdesk: Välj apparatgrupp
 4. Klicka på den Apparatgrupp du önskar använda till DAP:en, se ovan.
 5. Du kan nu välja en Typ i den nya gruppen. Klicka sedan på OK:
  Helpdesk: Välj apparatgrupp - Typ
 6. Klicka på OK i dialogen Fyll i apparat.

Du kan inte ändra grupptillhörighet för en redan insatt egen apparatdefinition, den måste då sättas in på nytt.

Betygsätt artikeln:0000