Välja valfri apparatgrupp till en Databasapparatdefinition (DAP)

Se först till att det finns minst en post ifylld för gruppen EGEN APPDEF i apparatdatabasen. Detta är för att funktionen ska fungera.

  1. Sätt in en Databasapparatdefinition (DAP) ur verktygsfältet Egna symboler:
   Helpdesk: DAP egna symboler
  2. Högerklicka på Typ (se till att det finns minst en post ifylld i EGEN APPDEF).
  3. I dialogen Välj apparat klickar du på Ändra:
   Helpdesk: Välj apparat - ändra
  4. Klicka på en valfri Apparatgrupp i dialogen Apparatdatabas.
  5. Klicka på en post i den ovan valda apparatgruppen, detta måste göras för att gruppen ska bli utvald:
   Helpdesk: Apparatdatabas utvald
   Klicka på OK.
  6. Du är tillbaks i dialogen Välj apparat och kan nu välja en Typ i den nya gruppen. Klicka på OK.
  7. Klicka på OK i dialogen Fyll i apparat.

Du kan inte ändra grupptillhörighet för en redan insatt egen apparatdefinition, den måste då sättas in på nytt.

Betygsätt artikeln:0000