Versioner, kompatibilitet

Programversioner som fungerar med Windows 7, 32‐ och 64‐bit

  • ELPROCAD xt 17.0
  • ELPROCAD ic 4.0
  • ELPROCAD ic Plan 1.5

Programversioner som fungerar med Windows 7, 8, 8.1 och 10, 32‐ och 64‐bit

  • ELPROCAD xt Pro 17.1 (mot AutoCAD 2016 SP1) och hög­re
  • ELPROCAD ic 5.0 och hög­re
  • ELPROCAD ic Plan 2.0 och hög­re

Kompatibilitetstabeller

Info angående 4K‐upplösning

ELPROCAD ic 5.0 (och Bricscad V13) har inte stöd för 4K‐upplösning (UHD). Resultatet är myc­ket små verk­tygs­knap­par i Bricscad och i ic Pro skrivs meny‐ och tabell­tex­ter sam­man vil­ket gör pro­gram­met svårt att använ­da. Ska en 4K‐skärm använ­das är max. upp­lös­ning 1920×1200.

Betygsätt artikeln:0000