ELPROCAD Klippkort

Support utan Serviceavtal

Med våra Klippkort får du sup­port utan Serviceavtal.

Avräkning sker löpan­de i 10‐minuters inter­val­ler.

Du får ett Klippkortsnummer som du anger ihop med sup­port och vid kon­takt med oss.

Klippkort, 3 timmar

2 970 kr

Klippkort, 5 timmar

4 500 kr

Klippkort, 10 timmar

8 500 kr

Priserna är exkl. moms.