ELPROCAD ic

CAD för elritningar

En komplett CAD‐lösning med symboler och funktioner för elkonstruktörer och installatörer.

Föredrar eller äger du redan AutoCAD?

Titta på ELPROCAD xt, vårt tillägg till AutoCAD.

Få uppdateringar och support med ELPROCAD Serviceavtal

Kommande kurser

22 janu­a­ri — 24 janu­a­ri
Grundkurs i ELPROCAD ic Pro

19 feb­ru­a­ri — 21 feb­ru­a­ri
Grundkurs i ELPROCAD ic Pro

19 mars — 21 mars
Grundkurs i ELPROCAD ic Pro

Utbildning

Vi erbju­der kur­ser inom alla våra pro­gram och på oli­ka kun­skaps­ni­vå­er anting­en hos oss, hos er eller hos åter­för­säl­ja­re. I samt­li­ga kur­ser var­vas teo­ri med lärar­led­da prak­tis­ka övning­ar.

Dessutom utfor­mar vi före­tagsin­ter­na kur­ser efter ditt före­tags spe­ci­fi­ka krav och öns­ke­mål.