Please search something !

Felmeddelande ”BricscadApp.AcadApplication?”iFelmeddelanden
feb 25th 19

Visas dialogen nedan när Ritmiljön ska startas måste Bricscad installeras: Gör följande: Ladda ner installationspaketet för ELPROCAD Kör filen BcSetup.exe genom att högerklicka och välj Kör som Administratör När installationen är klar, starta ELPROCAD genom att högerklicka och välj Kör som Administratör Nu ska det fungera korrekt.

Återställning av koordinatsystem (UCS) i ritmiljön vid "vriden" ritningiVägledning och rekommendationer
mar 20th 18

Om hela din ritning presenteras ”vriden” på ritytan enligt exemplet nedan: För att återställa koordinatsystemet välj alternativet Återställ variabler under knappen Elschema – Allmänt. Alternativt: Skriv PLAN på kommandoraden och tryck ENTER. Tryck ENTER igen för att bekräfta det förvalda värdet, .

Alla objekt försvinner vid ZoomiVägledning och rekommendationer
mar 20th 18

Om alla objekt på ritningen "försvinner" när man använder t.ex. Zoom Extents (Utsträckning) kan ritningen rensas genom att följa denna anvisning. (Zoom Extents kan även aktiveras genom att dubbelklicka på scrollhjulet på musen.) Den troliga orsaken till att objekten "försvinner" är att det sker en väldigt stor utzoomning. Kommandot Zoom

Exportera TDS-apparatdatabas till XML-formatiVägledning och rekommendationer
mar 20th 18

I projekt som använder XML-apparatdatabaser kan man på ett enkelt sätt definiera nya kolumner. Antingen textkolumner eller kolumner med länkar till web-dokument eller lokala PDF-dokument, t ex datablad. Det är även möjligt att använda fler tecken i varje cell, men tänk på att kolumnbredden i rapportmallen sätter en praktisk gräns för

Använda Konceptritningar (ic 4.0/5.0)iVägledning och rekommendationer
mar 20th 18

I ELPROCAD ic 4 och ic 5 kan du själv skapa en miljö med s.k. konceptritningar, dvs olika prototypritningar och mallar som du använder för att skapa nya ritningar. Kommandot Konceptritningar finns i menyn under knappen Elschema – Allmänt  i verktygsfältet Elschema: I den dialogruta som visas kan du stega runt i kataloger, titta på och

Filnamn (Ritningsnamn) och datum i ritningeniVägledning och rekommendationer
mar 20th 18

Öppna ELPROCAD Inställningar under knappen Elschema – Allmänt i ritmiljön. Välj fliken Blanketter i dialogen som visas: Bocka i eller ur de funktioner du önskar. Klicka på knappen Ändra för att justera vart på ritningen informationen ska hamna. För att spara inställningen och stänga dialogen klickar du på knappen OK. Funktionen

Välja valfri apparatgrupp till en Databasapparatdefinition (DAP) i ic 5iVägledning och rekommendationer
mar 20th 18

Det kan vara önskvärt att koppla en Egen symbol till en valfri Apparatgrupp isf gruppen Egen Appdef. Anvisningen nedan beskriver hur man gör detta. Sätt in en Databasapparatdefinition (DAP) ur verktygsfältet Egna symboler: Högerklicka på attributet Typ i dialogen Fyll i apparat. I dialogen Välj apparat klickar du på pilknappen i listan

Välja valfri apparatgrupp till en Databasapparatdefinition (DAP)iVägledning och rekommendationer
mar 20th 18

Se först till att det finns minst en post ifylld för gruppen EGEN APPDEF i apparatdatabasen. Detta är för att funktionen ska fungera. Sätt in en Databasapparatdefinition (DAP) ur verktygsfältet Egna symboler: Högerklicka på Typ (se till att det finns minst en post ifylld i EGEN APPDEF). I dialogen Välj apparat klickar du på Ändra:

Beskrivning av konverteringsfunktioneriVägledning och rekommendationer
mar 20th 18

Knapp Funktion Beskrivning  FixBlock  Alla blockdefinitioner i den aktuella dwgn repareras för att passa in i en flerbladsritning, dvs alla ingående objekt i blocket flyttas till lager 0 (noll). Konvertera alla block Alla block i den aktuella dwgn sätts in på nytt enligt de konfigurationer som är inställda i ELPROCAD Inställningar.

Interna och Externa placeringar i förbindningstabelleriVägledning och rekommendationer
mar 20th 18

Detta dokument förklarar hur ELPROCAD behandlar EXTERNA respektive INTERNA placeringar. Detta har gällt ända sedan kabelmodulen introducerades i ELPROCAD för AutoCAD första gången. Inom enskilda interna placeringar måste apparaters beteckningar vara unika för den placeringen. Bland alla övriga, d v s externa placeringar måste apparaters