Please search something !

Kortkommandon i ic ProiVägledning och rekommendationer
jun 26th 18

Kortkommandon lagras i menyfilen elprsc.cui. Dessa kan redigeras mha kommandot Customize under menyn Tools i Bricscad. Välj sedan fliken Keyboard:     Följande kortkommandon är definierade i en standardinstallation: Knapp Kommando Kortkommando Beskrivning ...

Åtgärda grafikproblemiVägledning och rekommendationer
mar 20th 18

Grafikproblemen kan bete sig lite olika. Normalt är de rätt tydliga genom att det t ex inte ritas ut någon förhandsgranskning när ritkommandon används. Flertalet kunder har hittat en lö...

Använda Konceptritningar (ic 4.0/5.0)iVägledning och rekommendationer
mar 20th 18

I ELPROCAD ic 4 och ic 5 kan du själv skapa en miljö med s.k. konceptritningar, dvs olika prototypritningar och mallar som du använder för att skapa nya ritningar. Kommandot Konceptritningar finns i ...

Filnamn (Ritningsnamn) och datum i ritningeniVägledning och rekommendationer
mar 20th 18

Öppna ELPROCAD Inställningar under knappen Elschema – Allmänt i ritmiljön. Välj fliken Blanketter i dialogen som visas: Bocka i eller ur de funktioner du önskar. Klicka på knappen Ändra för att ...

Välja valfri apparatgrupp till en Databasapparatdefinition (DAP) i ic 5iVägledning och rekommendationer
mar 20th 18

Det kan vara önskvärt att koppla en Egen symbol till en valfri Apparatgrupp isf gruppen Egen Appdef. Anvisningen nedan beskriver hur man gör detta. Sätt in en Databasapparatdefinition (DAP) ur verktygsfältet ...

Välja valfri apparatgrupp till en Databasapparatdefinition (DAP)iVägledning och rekommendationer
mar 20th 18

Se först till att det finns minst en post ifylld för gruppen EGEN APPDEF i apparatdatabasen. Detta är för att funktionen ska fungera. Sätt in en Databasapparatdefinition (DAP) ur verktygsfältet ...

Beskrivning av konverteringsfunktioneriVägledning och rekommendationer
mar 20th 18

Knapp Funktion Beskrivning  FixBlock  Alla blockdefinitioner i den aktuella dwgn repareras för att passa in i en flerbladsritning, dvs alla ingående objekt i blocket flyttas till lager 0 (noll). Konvertera alla block Alla block ...

Interna och Externa placeringar i förbindningstabelleriVägledning och rekommendationer
mar 20th 18

Detta dokument förklarar hur ELPROCAD behandlar EXTERNA respektive INTERNA placeringar. Detta har gällt ända sedan kabelmodulen introducerades i ELPROCAD för AutoCAD första gången. Inom enskilda interna placeringar måste apparaters ...

Byta symboler mellan med och utan ringiVägledning och rekommendationer
mar 20th 18

Om du vill byta mellan symboltyperna enligt exemplet nedan: Gör följande för att byta symboltyp på ett befintligt elschema: För att byta till symboler med ring, ange kommandot MEDRING på kommandoraden ...

Problem med Fonter och Styler i gamla projekt och ritningar (AutoCAD/ELPROCAD)iVägledning och rekommendationer
mar 20th 18

Stylen ELPR_ISO (gäller även ISO) refererar till fonten ISO.SHX vilken är en gammal DOS-font som Autodesk tog bort ur AutoCAD:en för några år sedan. Vi har tagit bort fonten ...