Please search something !

Öppna en DWG direkt i UtforskareniVägledning och rekommendationer
maj 27th 19

För att en DWG-fil ska öppnas korrekt i ELPROCAD via Utforskaren så måste DWG-formatet associeras med ELPROCAD. När detta är gjort kan man sedan dubbelklicka på en DWG och direkt använda ELPROCADs alla ritfunktioner. Följ stegen nedan för att associera en DWG-fil med ELPROCAD: Starta Utforskaren och bläddra till en mapp där en DWG-fil

Apparatdatabas från SchneideriVägledning och rekommendationer
apr 1st 19

Genom ett samarbete med Schneider Electric kan ELPROCAD-användare ladda ner en apparatdatabas med Schneiders artiklar. Apparatdatabasen är direkt användbar i valfritt projekt. Använd länken nedan för att ladda ner databasen: Apparatdatabas från Schneider (extern länk)     TÄNK PÅ: Ett projekt måste alltid innehålla en EPCB-databas (t

Kortkommandon i ic ProiVägledning och rekommendationer
jun 26th 18

Kortkommandon lagras i menyfilen elprsc.cui. Dessa kan redigeras mha kommandot Customize under menyn Tools i Bricscad. Välj sedan fliken Keyboard:     Följande kortkommandon är definierade i en standardinstallation: Knapp Kommando Kortkommando Beskrivning Analys Shift+Ctrl+A Analysera aktuellt blad till projekt Korsreferens Shift+Ctrl+X

Åtgärda grafikproblemiVägledning och rekommendationer
mar 20th 18

Grafikproblemen kan bete sig lite olika. Normalt är de rätt tydliga genom att det t ex inte ritas ut någon förhandsgranskning när ritkommandon används. Flertalet kunder har hittat en lösning genom att välja Inaktivera skalning vid hög DPI för ELPROCADs programstart. Gör följande för att åtgärda grafikproblemen: Högerklicka på

Alla objekt försvinner vid ZoomiVägledning och rekommendationer
mar 20th 18

Om alla objekt på ritningen "försvinner" när man använder t.ex. Zoom Extents (Utsträckning) kan ritningen rensas genom att följa denna anvisning. (Zoom Extents kan även aktiveras genom att dubbelklicka på scrollhjulet på musen.) Den troliga orsaken till att objekten "försvinner" är att det sker en väldigt stor utzoomning. Kommandot Zoom

Exportera TDS-apparatdatabas till XML-formatiVägledning och rekommendationer
mar 20th 18

I projekt som använder XML-apparatdatabaser kan man på ett enkelt sätt definiera nya kolumner. Antingen textkolumner eller kolumner med länkar till web-dokument eller lokala PDF-dokument, t ex datablad. Det är även möjligt att använda fler tecken i varje cell, men tänk på att kolumnbredden i rapportmallen sätter en praktisk gräns för

Använda Konceptritningar (ic 4.0/5.0)iVägledning och rekommendationer
mar 20th 18

I ELPROCAD ic 4 och ic 5 kan du själv skapa en miljö med s.k. konceptritningar, dvs olika prototypritningar och mallar som du använder för att skapa nya ritningar. Kommandot Konceptritningar finns i menyn under knappen Elschema – Allmänt  i verktygsfältet Elschema: I den dialogruta som visas kan du stega runt i kataloger, titta på och

Filnamn (Ritningsnamn) och datum i ritningeniVägledning och rekommendationer
mar 20th 18

Öppna ELPROCAD Inställningar under knappen Elschema – Allmänt i ritmiljön. Välj fliken Blanketter i dialogen som visas: Bocka i eller ur de funktioner du önskar. Klicka på knappen Ändra för att justera vart på ritningen informationen ska hamna. För att spara inställningen och stänga dialogen klickar du på knappen OK. Funktionen

Välja valfri apparatgrupp till en Databasapparatdefinition (DAP) i ic 5iVägledning och rekommendationer
mar 20th 18

Det kan vara önskvärt att koppla en Egen symbol till en valfri Apparatgrupp isf gruppen Egen Appdef. Anvisningen nedan beskriver hur man gör detta. Sätt in en Databasapparatdefinition (DAP) ur verktygsfältet Egna symboler: Högerklicka på attributet Typ i dialogen Fyll i apparat. I dialogen Välj apparat klickar du på pilknappen i listan

Välja valfri apparatgrupp till en Databasapparatdefinition (DAP)iVägledning och rekommendationer
mar 20th 18

Se först till att det finns minst en post ifylld för gruppen EGEN APPDEF i apparatdatabasen. Detta är för att funktionen ska fungera. Sätt in en Databasapparatdefinition (DAP) ur verktygsfältet Egna symboler: Högerklicka på Typ (se till att det finns minst en post ifylld i EGEN APPDEF). I dialogen Välj apparat klickar du på Ändra: