Skräddarsydd kurs

Anpassa kursen efter era behov

Till exem­pel kan vi gå ige­nom nyhe­ter i senas­te ver­sio­nen, föl­ja upp och repe­te­ra från tidi­ga­re kurs och ge er chans att få svar på frå­gor som upp­stått, eller snabbt kom­ma igång med pro­jekt med dokument- och rit­nings­han­te­ring, backup-rutiner m.m.

    Uppgifter

    Kontakt

    Detaljer