Drivrutiner till hårdvarulås på Windows 7/8/10

Alla användare som har för avsikt att installera om sin befintliga ELPROCAD på en dator med Windows 7, 8 och 10 måste ladda ner nya drivrutiner för hårdvarulåset. Packa upp den nedladdade filen och läs noga igenom den medföljande anvisningen. (Detta gäller inte användare som har gjort nyköp fr.o.m. ELPROCAD 16.5, LT 6.6, ic 4.0 samt ic Plan 2.0.)

Ladda ner drivrutinerna här.

Betygsätt artikeln:0000