Drivrutiner till hårdvarulås på Windows 7/8/10

Alla använ­da­re som har för avsikt att instal­le­ra om sin befint­li­ga ELPROCAD på en dator med Windows 7, 8 och 10 mås­te lad­da ner nya driv­ru­ti­ner för hård­va­rulå­set. Packa upp den ned­lad­da­de filen och läs noga ige­nom den med­föl­jan­de anvis­ning­en. (Detta gäl­ler inte använ­da­re som har gjort nyköp fr.o.m. ELPROCAD 16.5, LT 6.6, ic 4.0 samt ic Plan 2.0.)

Ladda ner driv­ru­ti­ner­na här.

Last updated byAndreas Miehling
How did you like this article?4100