Företagets historia

Det hela började i början av 1980-talet med att Elprojektbyrån Möller & Olson AB behövde ett eget elapplikationsprogram för elschemakonstruktion, då till AutoCAD ver 1.2 och för att användas internt inom företaget. Vi var tidiga med den typen av program och många andra företag i branschen blev väldigt intresserade. Vi beslutade då att bilda ett nytt bolag, PROCAD Systems AB för marknadsföring, försäljning av programmet och för att skilja det från elkonsultverksamheten. Programmet fick namnet ELPROCAD.

Vid ELFACK hösten 1985 visades programmet kommersiellt för första gången. Programmet fick omedelbart en god respons för sin arbetsmetodik. För att från början varit ett rent ritprogram, fortsatte programutvecklingen med funktioner för apparatlistor 1986, automatiska förbindningstabeller 1987, då i samarbete med Dikon Recognition Systems AB.

I och med AutoCADs popularitet och ökande funktionalitet, skapade det också möjligheter med nya funktioner i ELPROCAD, anpassning mot nya operativ, senaste DOS, Windows, Sun.

Genom en fruktbar kombination av yrkeserfarenheter inom elkonstruktion och kvalificerad dataprogrammering fortsatte utvecklingen av programfamiljen.​

När Autodesk kom med en billigare variant av sitt program, AutoCAD LT, sköt försäljningen av AutoCAD LT ihop med ELPROCAD verkligen fart.​

Vi gjorde även på den tiden en applikation till ett CAD-program som hette Generic Cadd, som också fick stor spridning. Detta program blev sedermera uppköpt av Autodesk.

Som ett komplement till våra program som fungerar ihop med AutoCAD/AutoCAD LT, släppte vi 2004 ett program som fungerar ihop med en inbyggd CAD-motor (IntelliCAD/BricsCAD), nämligen ELPROCAD ic Basic och ELPROCAD ic Pro. De var avsedda för företag som ville ha ett komplett program med både elapplikation och CAD-program mer integrerat, till ett bra pris.​

Hittills hade vi bara haft program för schemaritning, såsom kretsschema, huvudkretsschema, yttre anlutningsschema, montageritning och enlinjesschema. Vi hade under årens lopp fått mycket förfrågningar om att också göra en applikation för installationsritningar.

Beslut om detta tog vi 2006 och efter ett mycket intensivt utvecklingsarbete släppte vi ELPROCAD ic Plan under 2008. Med programmet kan man göra de vanligaste typerna av installationsritningar, kanalisation, kraft-, belysningsinstallation och tele.

Nu hade vi en komplett programfamilj för olika typer av elkontruktionsarbete och CAD-plattformar. Dessutom hade vi program med olika funktionsnivåer för de olika behov som företagen har. Nu kunde man verkligen tala om ELPROCAD-familjen.

Nu fortsätter vi utvecklingen av vår programfamilj för att möta våra kunders nuvarande och framtida behov.

Under 2015, fyllde vi 30 år, samtidigt genomfördes ett ägarbyte och generationsskifte av delar inom personalen. Så med nya krafter fortsätter vi att vara elkonstruktörens bästa vän.

ELPROCAD – Det kompletta programmet. Nu och i framtiden.

Svenska